Záměr na pronájem části pozemku p.č. 4045/131 v prostoru před Kavárnou u Palánů

zamer-cast-p-c-4045-131