Záměr na prodej pozemku p.č.st. 543 v k.ú. Boleradice

S22C-6e16082415400