Jmenování zapisovatelky okrskové komise – volby do Zastupitelstva kraje – 7. – 8.10.2016

S22C-6e16082409270