Usnesení z 11. zasedání ZM dne 28.7.2016

Usnesení ZM