Hlášení 13.6.2016

  • Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2016 je do 30.6.2016. Výše poplatků je stejná jako v loňském roce. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.
  • Soukromý prodejce z Rakvic bude v úterý 14.6.2016 v době od 11:45 do 12:00 hod. prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigáru, kabanos, klobásy. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 89,- / kg, kýta 109,- / kg, kotleta 109,- / kg, krkovička 105,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
  • Oznamujeme občanům, že z důvodu konaní „Agrotec rally Hustopeče“ bude v sobotu 18.6.2016 v době od 9,00 do 16,30 hod. uzavřena silnice z Boleradic směrem na Horní Bojanovice a Velké Pavlovice.