Výzva k podání nabídky na zakázku ,,Boleradice – Pohostinství vstup 1PP”

Městys Boleradice uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „BOLERADICE – Pohostinství vstup 1PP“

Zadávací dokumentace

Projektová dokumentace