Žádost o spolupráci při pátrání

Policie České republiky žádá občany o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli, který v době od 20,00 hod. dne 1.5.2016 do 10,00 hod. dne 2.5.2016 nezjištěným způsobem, bez zjevného násilí vnikl do uzamčené budovy hasičské zbrojnice v Boleradicích, kde ze stolu odcizil uzamčenou přenosnou pokladničku s finanční hotovostí a způsobil škodu Sboru dobrovolných hasičů Boleradice.

V případě zjištění konkrétních poznatků předejte tyto osobně na Policii ČR, OO Hustopeče nebo telefonicky na tel.č. 974632741 nebo na lince 158, popř. je můžete vhodit do schránky důvěry, umístěné u vchodu do budovy policie Hustopeče.