Usnesení z 10. zasedání ZM dne 5.5.2016

S22C-6e16050915360