Pozvánka na tancování Moravské besedy

Boleradští stárci a chasa zvou všechny rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti tancovaly na tradičních Jánských hodech Moravskou besedu, na první schůzku v pondělí 2. května 2016 v 19,00 hod. do sálu městyse Boleradice.