Veřejná vyhláška – zásady územního rozvoje Jmk a vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje Jmk na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – Krajský úřad