Za jarní inspirací do Boleradic

Městys Boleradice, OS Nedánov a Květiny Hana Vystoupilová Vás zvou v neděli 20.3.2016 od 13,30 hod. do sálu městyse na akci “Za jarní inspirací do Boleradic”.

Jarní inspirace