Hlášení 7.3.2016

  • Soukromý prodejce z Velkých Bílovic bude zítra, v úterý 8.3.2016 v 9,00 hod. prodávat jablka jonagold a idaret za 10,- – 17,-/kg.
  • Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2016 je do 30.6.2016. Výše poplatků je stejná jako v loňském roce. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.