Hlášení 4.3.2016

  • Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice vás zve na vernisáž obrazů rousínovského malíře Pavla Zugara, která proběhne v sobotu 5. března v 18.00 hodin v divadle. Výstava nazvaná ženy a rokenrol bude otevřena celý březen v průběhu divadelních představení.
  • Občanské sdružení Nedánov zve všechny, kdo se chtějí pobavit na „Dětský maškarní karneval“, který bude v neděli 6.3.2016 od 15,00 hod. v sále městyse Boleradice. Zábavným programem provedou BRNĚNSKÉ PÍSNIČKOVÉ TETINY.
  • Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2016 je do 30.6.2016. Výše poplatků je stejná jako v loňském roce. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.