Členská schůze včelařů

ZO Českého svazu Včelařů o.s. Boleradice, tímto zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 26.2.2016, tj. v pátek v 18,00 hodin v restauraci U Palána v Boleradicích.
Zve výbor ZO ČSV o.s. Boleradice

Hlášení stanoviště včelstev na příslušný místní obecní úřad. Tuto povinnost ukládá obecně závazná vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Toto hlášení musíte podat nejpozději do 29.2.2016 ! Formulář naleznete na www.vcelarstvi.cz

=