Tříkrálová sbírka 2016 v Boleradicích

V neděli 10.1.2016 proběhla v naší obci již tradiční “Tříkrálová sbírka”. Koledníci rozdělení do čtyř skupin obcházeli domy a vybrali celkem 28.254,- Kč. Tato částka již byla odeslána na účet Charity ČR – oblastní charita Břeclav. Podrobnější informace, využití finanční prostředků a nárůst konta můžete sledovat na: http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2016.

Děkujeme všem, kteří vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních služeb pro občany v nouzi.

Poděkování patří i koledníkům, kteří s nadšením koledovali, a dospělým, kteří koledníky doprovázeli, za jejich čas věnovaný dobré věci.

DSCN4917 DSCN4918 DSCN4919 DSCN4921 DSCN4922 DSCN4924 DSCN4928 DSCN4929 DSCN4931 DSCN4932