Martinské hody 2015

Boleradští stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na letošní Martinské hody, které se budou konat v sobotu 14. listopadu od 20 hodin v sále městyse.

K tanci i poslechu Vám bude hrát DH Zlaťulka z Podluží.

Vstupné 100,-

Přespolní krojovaní jsou vítáni a mají vstupné zdarma.

Občerstvení zajištěno v tradičním “Baru u Sida”.