Hlášení 9.11.2015

  • Boleradští stárci, starky a krojovaná chasa vás zvou na Martinské hody, které se budou konat v sobotu 14.11.2015 v sále městyse Boleradice. Od 20:00 k tanci a poslechu hraje DH Zlaťulka. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění komínů, provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných norem včetně revize. Pro informace volejte 774 938 398, webová stránka: www.kominem.cz