Usnesení z 23. schůze Rady městyse dne 8.10.2015

S22C-6e15111211300