Záměr na pronájem části pozemku p.č. 293/23 a části pozemku p.č. 293/52

S22C-6e15100211390