Městys Boleradice uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Boleradice – Pekelná, rekonstrukce dešťové kanalizace“.

ZD pro VŘ_Boleradice, Pekelná_1