Usnesení z 5. zasedání ZM dne 30.7.2015

S22C-6e15080709250