Hlášení 7.7.2015

  • Hejtman Jihomoravské kraje vyhlašuje pro celé území Jmk dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.           V tomto období je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí: lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m, suché travní porosty a plochy zemědělských kultur.
  • Paní vychovatelka Vavriková zve žáky i bývalé žáky a jejich kamarády na zítřejší středeční pomoc na školní zahradě. Sraz je v 8:30 hod. před budovou školy.
  • Pošta Boleradice oznamuje, že ve čtvrtek 9.7.2015 bude mít otevřeno jen dopoledne od 8,00 do 11,00 hod.. Odpoledne bude mít zavřeno.