Historie svazu

Český zahrádkářský svaz v Boleradicích vznikl v únoru roku 1963. Zakládajícím členem a prvním předsedou byl pan Petr Halm.

Postupně za léta činnosti se v čele svazu a funkcích výboru vystřídala řada obětavých lidí (např. Josef Chalupa, František Čermák). Časem se organizace stala nejpočetnějším spolkem v obci. V 70. a 80. letech minulého století (20.stol.) dochází k největšímu  rozvoji. Byla to „zlatá éra“ svazu. Vyžadovala si to a nahrávala tomu doba,  politická situace a způsob tehdejšího života.

Organizace pomáhala svým členům a i ostatním občanům zajišťovat ovocné stromky, hnojiva, cukr a postřiky.

Nezapomenutelné budou výkupy drobného ovoce a okurek. Tím se snažila občanům pomoci s uplatněním jejich výpěstků, produktů a přebytků ze zahrádek a polí.

V 90.letech se činnost postupně mění. Vybudovala se zpracovna ovoce, která nyní slouží všem zájemcům, a tak je možnost sušení mnoha druhů ovoce a moštování.

V současnosti má organizace 35 členů a stará se o provoz zpracovny, pořádá tematické zájezdy na zahrádkářské výstavy a již tradiční místní výstavu ovoce, zeleniny a květin – vždy v měsíci září, nejen pro své členy, ale především pro ostatní příznivce spolku, místní občany a širokou veřejnost.

 

předseda   Mgr. Pavel Kabela