Zápis do mateřské školy

Ředitelství Základní a mateřské školy Boleradice oznamuje, že zápis do mateřské školy se uskuteční v pondělí 18. 5. od 15.30 v místnostech MŠ. K zápisu si s sebou doneste: občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení o očkování, případně i potvrzení o tom, že Vaše dítě má specifické potřeby (je zdravotně postižené nebo znevýhodněné). K zápisu se můžete dostavit sami nebo s dítětem. Během zápisu vyplníte krátký dotazník a budete informováni o provozu mateřské školy.

Své dítě můžete zapsat také elektronicky, a to na e-mailu: reditelka@boleradice.cz K elektronické přihlášce doložíte naskenovaný vyplněný dotazník s Vaším podpisem, naskenovaný rodný list dítěte a potvrzení od lékaře o očkování. Kritéria přijetí a potřebné přílohy najdete v příloze na www.skolaboleradice.cz. Elektronická přihláška je platná, pokud bude doručena po 15.30 hodině dne 18.5.2015.

Těšíme se na Vaše dítě v naší mateřské školce.