Záměr na pronájem části pozemku p.č. 293/84 o výměře 1000m2

zamer cast 293-84