XVIII. výstava vín

Vinařský spolek Boleradice

pořádá o velikonoční neděli 5.4.2015 od 11°° hodin v sále městyse

XVIII. výstavu vín

K příjemné sváteční náladě hrají:

CM STRUNKA

CM VONICA

Vystavovaná vína se budou hodnotit v neděli 22.3.2015 od 14°° hodin v sále městyse

Srdečně zvou pořadatelé