Hlášení 16.3.2015

  •  Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2015 je do 30.6.2015. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.
  •  Firma Ludes z Třebíče bude zítra, v úterý 17.3.2015 v době od 15,45 hod. do 16,00 hod. prodávat ovocné stromky a dřeviny, výpěstky českých šlechtitelů: Jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky, švestky, ryngle, ořešáky, broskve, angrešt, rybíz, maliny, borůvky, dále růže a léčivky – Rakytník řešetlákový, Kustovice čínská, Muchovník, Šišák bajkalský, Klanopraška čínská.
  • Kominík z Křepic Tomáš Strouhal provádí pravidelné roční kontroly a čištění spalinových cest, objednávky na tel. 774 938 398 nebo na webu: www.kominem.cz , součástí kontroly je vydání zprávy o provedené kontrole a čištění.