Záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1

Typ dokumentu: Zastupitelstvo městyse Boleradice
Číslo jednací: 39/2015
Datum vyvěšení: 19.02.2015
Datum sejmutí oznámení: 09.03.2015

U682_Zamer 3483-1