Tříkrálová sbírka 2015

 Tříkrálová sbírka 2015 proběhla v Boleradicích v neděli 11. ledna.  V mnoha domácnostech již byla "královská veličenstva" netrpělivě očekávána. Částka, kterou jsme přispěli na potřebné byla opět vyšší než loni (o 5.400,-Kč).

Sbírka v Boleradicích letos vynesla částku 25.410,- Kč, a byla již připsána na účet Charity ČR – oblastní charita Břeclav. Podrobnější informace, využití finančních prostředků a nárůst konta můžete sledovat na : http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2015/.

Věřím, že tam kam koledníci přišli, zůstalo kromě nápisu K+M+B 2015 i poselství o narození dítěte, které přineslo radost, lásku a spásu.

Děkujeme všem kteří vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních služeb pro občany v nouzi. Dík patří i koledníkům, kteří s nadšením koledovali a dospělým, kteří koledníky doprovázeli, že nezištně věnovali svůj čas.

Marie Klimešová, asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích