Archeologický průzkum na Pasekách

Techsport Boleradice, ač nemá okrašlující statut, je na jeho kontě nejedna záslužná akce na zviditelňování městyse; od humanitárních podniků, vybudování naučné stezky se 26 panely, zahájení výstavby rozhledny na Nedánově, v poslední době se věnuje archeologickým sondám na bývalém hradě a hledání jeho počátků, podoby a odpovědí na mnohé souvislosti s jeho existencí. Zároveň poodhalování mnoha jeho nejasností, v poslední době vyvstalé záhady, které může postavení hradu zcela nečekaně posunout do nového rozměru. Snad právě proto vedení Techsportu uspořádala besedu pro zájemce o celkovém postavení v jeho historii i Boleradic. V ní vlastivědný pracovník Jan Horák přítomné obeznámil s touto problematikou a podal informace o dosavadním průběhu archeologického průzkumu pod vedením profesora Josefa Ungera. Po dokončení sond a vyhodnocení výsledků hodlá Techsport závěry předložit veřejnosti i odborníkům v dokumentační publikaci. Náročnost takovéto činnosti není jen po stránce organizační, ale především finanční, neboť možnosti Techsportu nejsou neomezené. Avšak tento nepočetný kolektiv veškerou činnost velice rád realizuje ve prospěch svého městyse, jednoho z nestarších míst na okrese.

 

Techsport Boleradice