Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/79541/virtual) in /data/web/virtuals/79541/virtual/www/wp-includes/blocks.php on line 532
DEN VETERÁNŮ – PODĚKOVÁNÍ – Boleradice

DEN VETERÁNŮ – PODĚKOVÁNÍ

 Dne 11.11.2014 v 11.00 hod. si zástupci městyse společně s učiteli a dětmi naší mateřské a základní školy a občany připomněli významný den – Den válečných veteránů. V první části dopoledne se uskutečnila beseda a ukázka vojenské výstroje a výzbroje, kterou připravili členové klubu vojenské historie z Brna. Vojáci v dobových uniformách velmi poutavě vyprávěli o historii válečných konfliktů a o používání jednotlivých součástí výzbroje a výstroje. Ve druhé části dopoledne jsme se přesunuli k památníku obětem první světové války, kde pan starosta objasnil podstatu tohoto významného dne. Součástí vzpomínky bylo i představení zrestaurovaného praporu „Spolku vojenských vysloužilců v Polehradicích“ z roku 1909. Vzhledem k jeho stáří a historické hodnotě bude mít prapor své čestné místo na radnici městyse. Žáci naší školy měli připravený pěkný doprovodný program a pan učitel Mgr. Kabela připomněl přítomným vznik básně Na flanderských polích, poté zazněl její přednes v podání žáků naší školy. V další části pan starosta a zástupci klubu vojenské historie spolu s žáky a občany vzdali poctu všem veteránům položením věnců a zapálením svící. V závěru vzpomínky byla uctěna památka padlých minutou ticha a zazněla státní hymna.

Jsem přesvědčen, že tyto historické události je třeba připomínat všem občanům, zejména pak mladé generaci, protože i události dnešních dnů ve světě jsou plné válečných, etnických i náboženských konfliktů, které přinášejí každodenní oběti. A věřte mi, že není nic krásnějšího na světě než vidět usměvavou a spokojenou dětskou tvář, která je bez starosti a strachu.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval pedagogům a žákům naší školy za zajímavý doprovodný program. Věřím, že i v budoucnosti si najde více našich občanů čas k tomu, aby nezapomněli na ty, kteří bojovali za to, abychom my  mohli žít.

 

 

Za Radu městyse Drahomír Hausner