Uctění památky válečných veteránů

 Dne 11. 11. 2014 si připomeneme významný den – Den válečných veteránů. Tento den slouží k uctění památky padlých v obou světových válkách a novodobých válečných veteránů. Zároveň je dnem, kdy je příležitost poděkovat všem těm, kteří projevili svoji statečnost a odvahu a bojovali za naši současnost.

Rada městyse zve širokou veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci, která se uskuteční dne 11. 11. 2014 v 11.00 hod. u pomníku padlých první světové války.

 

Program:

09.45 – beseda s členy klubu vojenské historie, ukázka dobové výzbroje a výstroje,  ukázky z filmu „Nahodilá armáda“ –  Základní škola Boleradice

11.00 – vzpomínka na veterány – u pomníku padlých v první světové válce

·          úvodní slovo ke Dni veteránů

·         představení zrestaurovaného praporu „Spolku vojenských vysloužilců“ 

·         vystoupení žáků školy

·         položení kytic a zapálení svíček

·         uctění památky minutou ticha

·         ukončení vzpomínkového aktu

 

 

Za radu městyse Drahomír Hausner