Pozvání na “Martinské hody”

Boleradští stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na letošní Martinské hody, které se budou konat v sobotu 8. listopadu od 20 hodin v sále městyse.
K tanci i poslechu Vám bude hrát DH Zlaťanka.
Vstupné 100,-
Přespolní krojovaní jsou vítáni a mají vstupné zdarma.
Občerstvení zajištěno v tradičním "Baru u Sida".