Tvořivé dílny pro všechny v Základní škole Boleradice

 Vážení rodiče, občané Boleradic i příznivci školy!

V minulém školním roce někteří z vás navštěvovali Kroužek dovedných rukou a vytvářeli z keramické hlíny krásné i praktické věci. Naši pec, kterou máme zapůjčenou, využívali jak děti a žáci školy, tak i starší "bývalí" spolužáci, rodiče, seniorky. Je to však pec zastaralá, která má obrovskou spotřebu elektřiny a její kapacita nestačí.

V červenci jsme podali žádost o dotaci v rámci grantové výzvy Era pomáhá regionům. Byli jsme úspěšní a můžeme získat příspěvek na pec – podle toho, kolik prostředků získáme od sponzorů. Dovolujeme si vás tedy oslovit a požádat o příspěvek. Způsob, jakým to můžete udělat, je podrobně popsán v příloze tohoto článku. Zejména bychom takto rádi oslovili větší firmy z naší obce, kterým na oplátku nabízíme pěkný keramický dárek pro výzdobu jejich jednací místnosti. Budeme si vážit každé podpory, kterou nám přispějete.

Podrobnosti najdete zde