Poplatek za odpad za rok 2014

 

 Obecně závazná vyhláška městyse Boleradice č. 1/2012