26.6.2014

 Ředitelství ZŠ a MŠ zve rodiče, prarodiče a ostatní občany na slavnostní zakončení školního roku, které bude zítra v pátek 27.6.2014 v 8:00 hod před budovou školy.

Vodovody a kanalizace Břeclav oznamují, že ve dnech 30.6. – 3.7.2014 budou provedeny odečty vodoměrů. Kdo z občanů nemá přístupný vodoměr, ať jej umístí na viditelné místo.

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2014 je do 30.6.2014. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.

Jabor Borkovany bude v pátek 27.6.2014 v 11:30 hod prodávat v naší obci maso a uzeniny

Paní Ježorková zve spoluobčany k poslednímu nákupu. Prodejna bude od 27.6.2014 definitivně uzavřena.

Drůbežárna Prace bude v úterý 1.7. ve 12:00 hod. u hostince prodávat:

kuřice všech barev, stáří 19 – 24 týdnů, cena 160 – 170 Kč/ks,
roční slepice, cena 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata, stáří 2 – 4 týdnů, cena 25 – 45 Kč/ks,
káčata brojlerová, stáří 2-5 týdnů, cena 45-75 Kč/ks,
husokačeny, stáří 1-5 týdnů, cena 65-90 Kč/ks,
housata, stáří 1-5 týdnů, cena 90-140 Kč/ks,
krůty, stáří 6-13 týdnů, cena 180-290 Kč/ks
jateční kačeny, cena 190 Kč/ks
chovné kohouty
krmivo pro drůbež a králíky