Pozvání na Jánské hody 2014

 Boleradští stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na

Jánské hody

které se budou konat

od pátku 20. do neděle 22. 6. 2014.

K tanci a poslechu Vám bude hrát CM sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic a DH Lácaranka z Kobylí.

 
Program hodů:
 
PÁTEK 20.6.
Stavění máje v 18:00 hod.
CM sourozenců Osičkových ve 20:00 hod.
Občerstvení zajištěno.
 
SOBOTA 21.6.
Průvod obcí od 1. starky ve 14:30 hod.
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod.
Večerní zábava začátek ve 20:30 hod. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka.
 
NEDĚLE 22.6.
Požehnání v kostele ve 14:30 hod.
Průvod obcí od kostela
Zavádka v 17:00 hod.
Večerní zábava začátek ve 20:30 hod. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka.
 
Stárci a starky:
1. Daniel Hřib – Gabriela Praxová
2. Martin Křižák – Marie Horáková
3. Jakub Zimolka – Sabina Straková
4. Jiří Soukop – Šárka Hosová
 
Chasa:
5. Aleš Víteček – Veronika Šillerová
6. Tomáš Hos – Natálie Bartoňková
7. Martin Soukop – Kristýna Hladůvková
8. Karel Otřísal – Joana Wamserová
9. Josef Klimeš – Jana Kahounová
10. Aleš Stehlík – Kristýna Pregrtová
11. Tomáš Vojtěšek – Veronika Korábová
12. Viktor Palán – Hana Novotná
13. Vojtěch Chalupa – Ludmila Klimešová
14. Jakub Koráb – Tereza Kabelová
15. Daniel Soukup – Aneta Praxová
16. Math de Groot – Terezie Langová
17. Martin Reiter – Anna Křižáková
18. David Zimolka – Magdaléna Straková
19. Jakub Stehlík – Lucie Jíšová
20. Štěpán Chalupa – Kateřina Zimolková
21. Svatoslav Švábenský – Daniela Stehlíková
22. Martin Horák – Klára Hladůvková
 
Sklepníci:
Michal Novotný, Daniel Marinč