AGROTEC RALLY – INFORMACE !!!

Vážení spoluobčané, ve dnech 20. – 22.6. 2014 se v katastru Boleradic uskuteční X. ročník AGROTEC PETROS SYNTIUM rally 2014.

Tak jako v loňském roce bude v pátek 20.6. uzavřena trasa Boleradice – Němčičky a to od dopravní značky konec Boleradic.

Uzavírka této trasy je naplánována od 18.00hod.do 01.00hod, příjezd do Boleradic bude ze směru od Divák a Klobouk u Brna.

Nově oproti předchozím ročníkům dochází ke zrušení trasy v sobotím termínu 21.6., kdy se závod zcela Boleradicím vyhne.

V přiloženných odkazech dále naleznete podrobné trasy závodu i s časy uzávěr kumunikací.

Prosíme Vás, dbejte v průběhu závodu pokynů pořadatelů.

V případě nejasností, prosíme, kontaktujte vedoucího RZ, popřípadě dispečink rally.

Bohuslav Barek, starosta.

 

 

 www.boleradice.cz/Agrotec Rally 2014_20/06_Patek.pdf

www.boleradice.cz/Agrotec Rally 2014  21/06 Sobota.pdf