16.5.2014

 Škola Boleradice zve občany na školní akademii, která se uskuteční v neděli 18. 5. od 14.30 hodin v divadle. Akademie má společné téma Cestování. Představí se děti z mateřské a základní školy i zájmové kroužky. Vstupné dobrovolné.

TJ Sokol Boleradice sehraje v neděli 18.5.2014 v 16:30 hod další mistrovské utkání na domácím hřišti se Sokolem Dolní Dunajovice.

Upozorňujeme občany, že ve středu 28.5.2014 v době od 7:30 do 15:30 hod hod bude vypnut elektrický proud v ulicích: Cvrčkov, Nad Zahradami od Pekelné po č.p. 218 a 404, Pekelná vč. Stájí a chat u rybníka, Pod kostelem od č.p. 382 a 100 po konec obce směr Diváky. Zahrady od č.p. 5 směr Pekelná.
A ve čtvrtek 5.6.2014 od 7:30 hod do 16:00 hod v ulici Chaloupky č.p. 247 a 422 až č.p. 122, 446 a 223.
Podrobnější informace včetně mapky najdete na úřední desce.

Základní umělecká škola Klobouky u Brna vyhlašuje na pátek 16. a pondělí 19.5.2014 přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro školní rok 2014/2015. Zkoušky se konají v době od 12,00 do 17,30 hod. v ředitelně ZUŠ v Kloboukách. Přijímat je možné žáky od 5-ti let.

Dne 14.-15.6.2014 uskuteční Techsport Boleradice dvoudenní zájezd. Program zájezdu: Chýnovská jeskyně, Orlík, Zvíkov, Písek, Bechyně a Telč. Čas odjezdu bude oznámen rozhlasem. Cena zájezdu pro nečleny činí Kč 650,- a zahrnuje dopravu a ubytování se snídaní. Zájemci mohou vhodit písemné přihlášky do poštovní schránky p. Kučery, č. 319 naproti divadla nejpozději do 20. 5.2014

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2014 je do 30.6.2014. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.