Pěší Tour de Metlař

Nedělní Pěší Tour de Metlař se ruší kvůli špatnému počasí. Náhradní termín vycházky je neděle 8. června 2014.