Malování křídami na silnici 2014

 V kategorii mladších žáků 1.místo Ellen Hochmanová
                                                 2. místo Tadeáš Klimeš
                                                 3. místo Michaela Zoubková

  V kategorii starších žáků 1. místo  Kristýna Čechová
                                                2. místo  Klára Jamborová
                                                3. místo Kamila Zoubková

Děti  dostaly dobroty v podobě sladkostí a hračku pro dlouhou chvilku.

Všem děkujeme za účast a rodičům za podporu. Za OS Nedánov Jitka Zoubková