6.5.2014

 Výbor zahrádkářů upozorňuje, že odjezd na zájezd konaný ve čtvrtek 8.5. je 7:30 hod od autobusové zastávky.

Obvodní zdravotní středisko Klobouky, MUDr. Donné oznamuje, že neordinuje ve dnech od 5.5. do 9.5.2014..

Rada městyse zve občany na zasedání zastupitelstva městyse, které se uskuteční dnes 6.5.2014 ve 20:00 hod v přísálí.

Základní umělecká škola Klobouky u Brna vyhlašuje na pátek 16. a pondělí 19. května 2014 přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro školní rok 2014/2015.
Zkoušky se konají v době od 12,00 do 17,30 hod. v ředitelně ZUŠ v Kloboukách. Přijímat je možné žáky od 5-ti let.

Vážení spoluobčané,

v týdnu od 12.5.2014 do 16.5.2014 proběhne v celé ČR veřejná sbírka na podporu výzkumu léčby rakoviny. Do této sbírky se můžete zapojit i vy. Každý dárce, který daruje minimálně 20 Kč, obdrží malý dárek – květinu. Sbírka probíhá na úřadu městyse.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou svým příspěvkem podpořit boj proti této nemoci.

Oznamujeme rodičům dětí, které mají zájem o nácvik Moravské besedy na Jánské hody, že probíhá vždy v úterý v krčku úřadu městyse. Pro nejmladší děti od 17 hodin, pro starší děti od 17:30. Zveme ještě další zájemce.

Soukromý prodejce z Rakvic bude ve středu 7.5.2014 od 11:45 do 12:15 prodávat:
uz.bok,uz.kýtu,tlačenku,sádlo,jitrnice,jelita,polévku,škvarky,cigáro,klobásy.
Dále bude prodávat čerstvě bourané vepřové maso.
Možnost prodeje celých i bouraných půlek s dovozem až do domu zdarma.

Dne 14.-15.6.2014 uskuteční Techsport Boleradice dvoudenní zájezd. Program zájezdu: Chýnovské jeskyně, Orlík, Zvíkov, Písek, Bechyně a Telč. Čas odjezdu bude oznáme rozhlasem. Cena zájezdu pro nečleny činí Kč 650,- a zahrnuje dopravu a ubytování se snídaní. Zájemci mohou vhodit písemné přihlášky do poštovní schránky u pana Josefa Kučery, č. 319 naproti divadla nejpozději do 20.5.2014

Ředitelka MŠ Boleradice zve všechny zájemce k zápisu dětí do MŠ dne 12.5.2014 od 15:30 hod. S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a přezůvky. Více informací můžete najít na webu školy www.skolaboleradice.cz

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství bude ve čtvrtek 8.5.2014 ve 12:00 hod nabízet základní sortiment čerstvého masa výhradně z českých chovů, široký sortiment domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2014 je do 30.6.2014. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.