Hledají se pozůstatky hradu

Boleradice jsou jedním z nejstarších sídel na Břeclavsku. Svědčí o tom řada dokladů, např. prozkoumané staroslovanské pohřebiště z II. pol. 9. století, první písemná zpráva z roku 1141, kostel byl již v roce 1287 farním pro okolní osady, v polovině 16. století obdržely radnici a titul městyse. Přesto však existuje řada nevyjasněných otazníků kolem nejstarší historie.

        Jednou z nich je hrad, který stával nad vesnicí o němž je však písemných dokladů pomálu, jeho prostor na vesnické poměry značně rozlehlý, ví se že byl kamenný , ale zůstaly  z něho jen rozlehlé obvodové příkopy. První písemná zmínka o něm je až z roku 1373 a v roce 1536 byl již pustý. Proto se kolem něho  rojí nejrůznější dohady i spekulace. Ani odborníci nejsou schopni  odpovědět na jeho skryté záhady, především počátky.  Až místní Techsport se pustil do zjišťování reálnějších skutečností. Nejprve na své náklady nechal provést geofyzikální průzkum středu plochy a ten zjistil, že v zemi jsou stopy bývalého kamenného paláce, dřevěného předhradí, především doklady  silného požáru. Na základě toho si v roce 2012 o.s. Techsport pozvalo archeology pod vedením profesora J. Ungera a začalo hloubit technické sondy  pomocí nichž je možné zjistit konkrétnější stopy bývalého hradu. Letos na jaře se uskutečnil předposlední průřez plochou a tím zjištěny podstatné skutečnosti. Nyní budou archeologové vyhodnocovat terénní poznatky i nalezené doklady. Plošný výzkum je nereálný vzhledem k výši finančních nákladů.A tak na základě dosažených poznatků odborníků by mělo následovat písemné vyhodnocení ve formě malé publikace.
Již nyní může být Techsport, ale nejen on, spokojen a zároveň si oddechnout, neboť na počátku svého odvážného rozhodnutí to byl riskantní počin s nejistým výsledkem a tím i nemalá finanční částka byla „vyhozená oknem“. Konečně i nedůvěra mnohých ve zdar tohoto podniku může být vyvrácena. Techsport si tak na své konto připsal další odvážný a záslužný čin ve prospěch Boleradic. Přiřadil je ke svým dřívějším aktivitám jako organizaci humanitárních akcí, vydání dvou publikací, konání poznávacích zájezdů, iniciování a zahájení výstavby rozhledny Nedánov, vybudování dvou naučných stezek s 26 informačními tabulemi, organizace  vlastivědné konference,  postavení sousoší věrozvěstů na nejpůvabnějším pohledu  na vesnici a drobné stavby ve tvaru boží muky mezi vinicemi, obnova studánky u mlýna, položení základu Památniku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí. 
Avšak průzkum bývalého hradu je zcela originální a vrcholný jeho počin.
-an
 
Text: Jan Horák
Foto: Jiří Zajíc