Branně-sportovní dopoledne – jak to vše dopadlo

V pátek 25. dubna 2014 se konalo na hřišti TJ Sokol branně-sportovní dopoledne pro děti MŠ a ZŠ Boleradice, ale i pro ostatní děti, jejich rodiče, prarodiče. Dovolte mi, abych jako člen přípravného týmu poděkoval všem, kteří se na této vydařené akci podíleli. Zejména však TJ Sokol za vytvořené zázemí pro naši činnost, HZS JmK za ukázku hasičské techniky a výzbroje, panu Blanářovi za zapůjčení a ukázku obrněného transportéru OT 64 (SKOT), členům Motoklubu za přípravu, provedení, zabezpečení celé akce a poutavé kaskadérské vystoupení. „Sestrám v akci“ z brněnské fakultní nemocnice za zdravotnickou osvětu pro naše nejmenší, panu starostovi za pomoc a podporu. Nemohu opomenout i účast zástupců naší armády, kteří se rovněž na dopoledni podíleli. Jaké bylo dopoledne a jak se vydařilo??? Počasí nám přálo. A to ostatní – to posuďte sami na fotografiích, já jsem přesvědčen, že po zhlédnutí fotografií si vlastní názor uděláte. A co na závěr? Překvapení! Zejména těch příjemných není nikdy dost, ale už teď můžeme říci, že další se již chystají. Vyčkejte, zastavte se a uvidíte – nechte se překvapit.

 Za realizační tým Drahomír Hausner

Fotografie z akce zde –  MKB , škola , školka .