17.4.2014

Rada městyse Boleradice zve všechny občany na pietní akt u příležitosti 69. výročí osvobození Boleradic Rudou armádou, který se uskuteční dnes v 17 hod u pomníku pod kostelem.

Jabor Borkovany bude v pátek 28.3.2014 v 11:30 hod prodávat v naší obci maso a uzeniny.

Obvodní zdravotní středisko Klobouky, MUDr. Donné oznamuje, že v pátek 18.4.2014 a v úterý 22.4.2014 nebude ordinovat.

Manželé Šemorovi zvou všechny občany k návštěvě keramické dílny v Boleradicích č.p. 31 (Pod Kapličkou) ve dnech od 19.4.2014 do 4.5.2014 na prodejní výstavu zahradní keramiky.

TJ Sokol Boleradice sehraje v sobotu 19.4.2014 od 16 hod další mistrovské utkání se Sokolem Brumovice. Přijďte povzbudit naše hráče.

Vinařský spolek Boleradice zve všechny na tradiční velikonoční výstavu vín v neděli 20.4.2014 od 11 hod. K pohodě a poslechu hrají CM Strunka a CM Vonica.

Oznamujeme rodičům dětí, že 1. nácvik Moravské besedy na Jánské hody bude v úterý 22.4.2014 v 17 hod v krčku městyse. Zájemci, ať se zapíší do seznamu ve škole na nástěnce.

Základní škola Šitbořice oznamuje rodičům, že přijímá nové žáky na druhý stupeň od 6. ročníku. ZŠ Šitbořice zajišťují moderní výuku, klidné prostředí a vstřícné učitele. Škola kvalitně připravuje žáky na budoucí studium a deváťáci se pravidelně dostávají na vybrané školy. Máte-li zájem a uvažujete-li o dobré škole, využijte dny otevřených dveří 22. a 23. dubna od 13 do 18 hod. Učitelé rodičům a dětem ukáží školu a seznámí je s nabídkou školy. Další informace získáte na webových stránkách ZŠ Šitbořice.

Byl nalezen světle hnědý, středně vysoký pes. Kdo z občanů ho postrádá nebo by věděl, komu patří, ať dá vědět na úřadu městyse na tel.: 519423185.

Český zahrádkářský svaz Boleradice pořádá ve čtvrtek 8.5.2014 zájezd na hrad Veveří a do zahradnického centra Brabec v Modřicích. Program: odjezd v 7.30 hod. od autobusové zastávky, dopoledne hrad Veveří – 9.45 hod. prohlídka interiérů I. (vstupné 70,- a 50,-), odpoledne zahradnické centrum Brabec Modřice – 14.00 hod. komentovaná prohlídka zahradnictví, individuální nákup. Předpokládaný návrat v 17.00 hod. Cena zájezdu – člen 50Kč, nečlen 130Kč, dítě 70Kč. Účast nahlaste závazně do pátku 25.4.2014 u p. Sedláčkové, t.č. 733 721 901.

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2014 je do 30.6.2014. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.