14.4.2014

Pracovník Energetiky ČR provede odečty elektroměrů od středy 16.4.2014 do pátku 19.4.2014 od všech dodavatelů. Žádáme občany, kteří nemají přístupný elektroměr, aby jeho stav umístili na viditelné místo nebo předali na úřad městyse.

 

Základní umělecká škola v Kloboukách si Vás dovoluje pozvat v úterý 15. 4. 2014 od 17,00 hod. do divadla v Boleradicích na koncert žákyň tanečního oboru. Vstupné dobrovolné.”

 

Oznamujeme rodičům dětí, že nácvik 1. nácvik Moravské besedy na Jánské hody bude v úterý 22.4.2014 v 17 hod v krčku městyse. Zájemci, ať se zapíší do seznamu ve škole na nástěnce.

 

Základní škola Šitbořice oznamuje rodičům, že přijímá nové žáky na druhý stupeň od 6. ročníku. ZŠ Šitbořice zajišťují moderní výuku, klidné prostředí a vstřícné učitele. Škola kvalitně připravuje žáky na budoucí studium a deváťáci se pravidelně dostávají na vybrané školy. Máte-li zájem a uvažujete-li o dobré škole, využijte dny otevřených dveří 22. a 23. dubna od 13 do 18 hod. Učitelé rodičům a dětem ukáží školu a seznámí je s nabídkou školy. Další informace získáte na webových stránkách ZŠ Šitbořice.

 

Byl nalezen světle hnědý,  středně vysoký pes. Kdo z občanů ho postrádá nebo by věděl, komu patří, aťdá vědět na úřadu městyse na tel.: 519423185.

 

Drůbežárna Prace bude ve  čtvrtek 17.4.  ve 12:00 hod. u hostince  prodávat:

                                                        

kuřice všech barev, stáří 19 – 24 týdnů, cena 160 – 170 Kč/ks,

roční slepice, cena 80 Kč/ks,

brojlerová kuřata, stáří 2 – 4 týdnů, cena 25 – 45 Kč/ks,

káčata brojlerová, stáří 2-5 týdnů, cena 45-75 Kč/ks,

husokačeny, stáří 1-5 týdnů, cena 65-90 Kč/ks,

housata, stáří 1-5 týdnů, cena 90-140 Kč/ks,

krůty, stáří 6-13 týdnů, cena 180-290 Kč/ks

chovné kohouty

krmivo pro drůbež a králíky

dále pak vykupovat králičí kůže, cena až 20 Kč za kůži.

 

Český zahrádkářský svaz Boleradice pořádá ve čtvrtek 8.5.2014 zájezd na hrad Veveří a do zahradnického centra Brabec v Modřicích. Program: odjezd v 7.30 hod. od autobusové zastávky, dopoledne hrad Veveří – 9.45 hod. prohlídka interiérů I. (vstupné 70,- a 50,-), odpoledne zahradnické centrum Brabec Modřice – 14.00 hod. komentovaná prohlídka zahradnictví, individuální nákup. Předpokládaný návrat v 17.00 hod. Cena zájezdu – člen 50Kč, nečlen 130Kč, dítě 70Kč. Účast nahlaste závazně do pátku 25.4.2014 u p. Sedláčkové, t.č. 733 721 901.

 

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2014 je do 30.6.2014. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.