Včely a včelaři

O užitečnosti těchto dvou subjektů dnes snad nikdo nepochybuje. Bez včel by nebyl nejen sladký med a jiné včelí produkty, ale zejména opylení květů, tedy ani úroda různých produktu sloužících lidem. Dnešní včely již nejsou schopné žít bez pomoci včelařů. V současnosti existuje tolik nepřátel včel (nemoci, vliv a činnost lidí), že bez léčení včelařů by již nepřežily. A včelařem nechce či nemůže být každý. Včelaření je osobní záliba i prospěšná činnost pro většinu populace a za příznivých podmínek může být i finančním přínosem pro jedince, pro společnost je nenahraditelné.

Naše včelařská organizace má bohatou minulost i činnost. V současné době sdružuje 22 členů z Boleradice, Horních Bojkovic a Brumovic – místních je nadpolovina. Dohromady chovají 550 včelstev, z toho u nás máme ani ne polovinu, což však je dostačující. Je chválihodné, že již delší dobu při naší škole pracují mladí včelaři a jejich kroužek je velmi aktivní, neboť se o nich ví v celé republice.

Vedení našich včelařů pečuje především o zdravotní stav včelstev. Pro členy to je celoroční práce neboť včely to potřebují. Nejnáročnější je zimní léčení včelstev a to v celé základní organizaci obětavě provádí pan Nádeníček. Včelaři se také starají o tzv. „včelí pastvu“, tedy především o výsadbu včelařských dřevin i rostlin. Těch loni vysázeli na pět desítek, většinu z nich na budováném Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí. Tam také instalovali maketu Vilémova vylepšeného úlu a letos je díky ochotě některých členů doplní o další. Organizace se také podílela na budování památníku, který má být malým včelařským 
stánkem a zastávkou pro turisty i další návštěvníky.
 
Léčení včel se v naší republice provádí šetrně jak pro včely tak, pro konzumenty medu, což je opakem v zemích z níž se k nám med dováží. Ten je sice lacinější, ale zdravotně závadný. A překupníci jej ještě dále znehodnocují přidáváním různých laciných příměsí. Náš med je ve světě žádaný, přesto se k nám dováží méně kvalitní jen proto, že je levnější. Nicméně naši někteří včelaři svůj med prodávají pod cenu naší průměrné, která je i tak nízká. Jsem si vědom, že rada od včelaře se může jevit nedůvěryhodná, ale jediný způsob jak koupit kvalitní med za dobrou cenu zaručí spolehlivý včelař. Medy jsou různé, závisí to především na přírodě, počasí, jak včelař jej nechá „vyzrát v úlech“. U nás je velice preferovaný lesní med proti květovému. Má sice jiné složení, je tmavý a včely jej sbírají na jehličnanech z výměšků mšic, které sladkou mízu získávají nabodáváním konců jehličí. Náš květový med včely sají jako sladký nektar z mnoha tisíc květů stromů i rostlin, což není vůbec méně kvalitní jak ten z lesů. Ten je protěžován proto, že je u nás hodně jehličnatých lesů, které dokáží dát velké množství nektaru. Jde tedy více o obchodní záležitost. Oba medy závisí na počasí a přírodních podmínkách, což ovlivňuje chuť a vlastnosti medu,pokud není „pačokován“.
V posledních letech byly v naší oblasti výnosy medu velmi dobré, ale ten loňský rok byl velice špatný.
 
Bude tedy rok 2014 příznivější pro včely a včelaře? Umoudří se počasí?