Setkání se seniory

 V pátek 14. února 2014 se v sále městyse uskutečnilo další setkání se seniory Boleradic. Starosta přivítal na úvod seniory a v první části vystoupili pozvaní hosté. Paní Npor. Mgr. Haraštová seznámila seniory s prevencí boje proti kriminalitě, která se zaměřuje převážně na seniory. Spolu s ní se setkání zúčastnili i další dva příslušníci PČR z oddělení v Hustopečích. Její vystoupení bylo oceněno velkým potleskem. V další části vystoupila paní Ing. Defeldová  předsedkyně místní organizace svazu tělesně postižených v Hustopečích a prezentovala činnost této organizace v našem regionu a možnosti zapojení našich seniorů do jejich aktivit a akcí. Dalším hostem byla paní Miličková, která objasnila našim seniorům možnosti a služby zařízení Domovinka Němčičky, které se zaměřuje na péči o seniory v našem regionu. V závěru první části setkání vystoupila i paní MUDr. Donné a seniorům objasnila některé otázky týkající se zdravotní prevence a možností zdravotní péče v dalším období. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčil i potlesk publika. V další části setkání vystoupil pan starosta Barek. Ve svém vystoupení představil záměry rady na letošní rok s důrazem na provedení revitalizace návsi, na přípravu druhé etapy revitalizace, byla rozebrána i otázka dalších oprav chodníků v Boleradicích. V další části proběhla krátká beseda se seniory, kde byly řešeny zejména otázky probíhající revitalizace, zabezpečení sociální péče a v neposlední řadě pan Horák informoval seniory o činnosti Techsportu v tomto roce a záměru vydat knihu o Boleradicích. Celým setkáním nás velmi pěkně provázela cimbálová muzika Strunka, za což ji děkujeme. Dovolte mi, abych jménem rady městyse Boleradice ještě jednou poděkoval našim hostům za to, že přijali pozvání a poutavě vystoupili na našem setkání, děkuji i pracovníkům městyse a jejich rodinným příslušníkům za přípravu sálu a občerstvení, poděkování patří i panu Ing. Šlancarovi za dobré vínko. Děkujeme našim seniorům za hojnou účast na setkání a všem těm, kteří se na setkání podíleli za jejich ochotu, přístup a podporu.


Za radu městyse Drahomír Hausner