13.2.2014

Starosta městyse zve na setkání seniorů, které se uskuteční v pátek 14.2.2014 od 16 hod v sále městyse. Můžete se těšit na vystoupení a besedu se zástupci Policie ČR, Domovinky Němčičky, radními a zastupiteli městyse. K tanci a poslechu zahraje CM Strunka a bude podáno malé občerstvení.

Rada městyse zve občany na zasedání zastupitelstva městyse, které se uskuteční ve čtvrtek 13.2.2014 v 19:00 hod v přísálí. Hlavním bodem jednání bude schválení rozpočtu městyse na r. 2014.

Jabor Borkovany bude v pátek 14.2.2014 v 11:30 hod prodávat v naší obci maso a uzeniny