Projekt Včelička a její život

Projekt

 

VČELLIČKA  A JEJÍ ŽIVOT

 

Závěrečná zpráva

 

 ZŠ a MŠ Boleradice pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivá škola, zaměřený také  na environmentální výchovu. V roce 2010 jsme získali titul EKOŠKOLA, od roku 2011 máme za budovou školy certifikovanou

 „Školní přírodní zahradu“ zapsanou do EKOMAPY ČSOP Veronica Brno viz. http://www.veronica.cz/ekomapa/#k=priroda_zahrady.

  Děti rády  objevují nové věci, získávají zajímavé  i odborné informace, pracují na včelnici a postupně poznávají zajímavý život včel. Navštívili jsme Naučný včelařský areál v Chlebovicích, kde jsme absolvovali  přednášku na téma „Vosk a jeho využití“. Vyrobili jsme  mezistěny a z nich svíčky, které jsme si dovezli domů. Prohlédli jsme si historické včelařské pomůcky a pan průvodce nám vysvětlil, na co je včelaři dříve používali. V Chlebovicích se nám líbilo, že se výlet protáhl do večerních hodin. Páťáci napsali článek do časopisu Včelařství, který přikládáme.

Na první podzimní den jsme pořádali barevný projektový den – oranžový, do školy v Boleradicích přijela učitelka včelařství paní Cahová a přednášela na téma „Co vše můžete najít v úle“. Součástí pondělního dopoledne byla ochutnávka různých druhů medů, pan učitel si připravil včelařské pomůcky a paní vychovatelka nám ukazovala výukové rámečky. V druhé části programu  jsme jeli na prohlídku  Památníku bratří Mrštíků do Divák a zpět do školy jsme se vraceli pěšky. Na pomezí Boleradic a Divák, na jaře 2013 vznikl Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jak tento prostor nazval sám Mrštík. Zde stojí repliky starých úlů bratří Mrštíků.U nich jsme si informace zopakovali a děti vyplnily křížovku. Na závěr byla vyhlášena výtvarná soutěž „Včelička a její život“, v prosinci byli práce vystaveny ve škole a vítězové byli oceněni na vánoční besídce.

V Nasavrkách se paní Vavrikové podařilo objednat mikroskopické preparáty – celou sadu tvoří různé části včely. Protože takové úplné sady nejsou na trhu k sehnání, zakoupili jsme dvě sady.

V roce 2013 nás požádala paní učitelka z MŠ paní Vavrikovou o besedu pro děti ze školky na téma Včelička a její život. Předškoláci měli velký zájem a v září se sedm prvňáků přihlásilo do kroužku. Museli jsme se rozdělit na dva kroužky – začátečníci a pokročilí, v každém je 8 mladých včelařů.. Nakoupili jsme další dětské kombinézy a rukavice, trička, nástavky na úly, rámečky a přepravní bedny na rámky.

Náš včelařský kroužek jsme prezentovali na Adventní dílně v sále městyse Boleradice a na vánoční besídce ve škole. Zde jsme nabízeli oříšky a sušené ovoce v medu, voskové vánoční ozdoby a svíčky odlévané z vosku. Vosk jsme si připravili s pokročilými včelaři sami, vyřadili jsme staré souše, které jsme vyřezali, vyvařili, vyčistili a potom jsme teprve mohli vyrábět ozdoby a svíčky.

Splnili jsme cíl našeho projektu, pěkné počasí jsme využili k vycházkám do přírody, abychom si především včelařsky významné rostliny prohlédli i v době, kdy nekvetou. Při výsadbě trvalek a keřů jsme se zaměřili na ty druhy, které kvetou na jaře a na podzim, je to doba kdy v přírodě je málo pastvy pro včely. Před školou jsme vysadili rozchodníky, zběhovec a mochnu křovitou. Na vycházkách jsme hodně fotili a pozorovali, jak se příroda mění v průběhu kalendářního roku.